VÝSTAVA  POEZIE

Robert Halamíček

Dovoluji si tímto způsobem odhalit několik básní ze své sbírky

KRŮPĚJE SMUTKU.

POESIE BLOG

Deutsch

KRUH

TVÁ SLOVA
ZÁVOJ OBNAŽUJÍ
NAŘASENÉ STOPY
VZADU KRUHY TVOŘÍ
UVNITŘ SE ROZEDNÍVÁ

HOSTÉ

HOSTY LÁKÁM
VÁŠNIVÝM HLASEM VÁBÍM
ABYCH OTEVÍRAL DVEŘE
OBLOUZNIL DUŠI VÍNEM
POHÁR VYPRAZDŇOVAL
U STOLU SEBE POSLOUCHÁM
PO RÁNU OČI ZAVÍRÁM
HLAVU DO VOSKU ZALÉVÁM
JAKO PO LACINÉM MILOVÁNÍ
S ÚTĚKEM V MYŠLENKÁCH
SÍLU V SOBĚ HLEDÁM
EMOCE OMLOUVÁM
TĚŠÍM SE
K PROPASTI DOHNÁN
VYČKÁVÁM
OKNA DOLŮ HÁZÍM
JAKO BYCH JE ZAZDÍVAL
TVRDÝMI SLOVY
ZOUFALSTVÍM
KONEČNĚ DOMA
U SEBE
S VÍNEM
NA VÁS VZPOMÍNÁM
HOSTY LÁKÁM

MASKA

STŘEPY POD HLAVOU
MYŠLENKAMI SKLÁDÁM
Z RŮŽOVÝCH SKLÍČEK
POSMRTNOU MASKU TVOŘÍM
RUCE OD KRVE
DO PÍSKU SCHOVÁVÁM
OSTRÉ HRANY
HEBOUČKÁ KŮŽE
V MLZE SVŮJ STÍN VIDÍM
OČI V SLZÁCH
STRACH PO KAPSÁCH
PODVÁDÍM
MASKA FALEŠNÁ
STÍN PRŮSVITNÝ
KOPÍRUJI
PO SMRTI V ZRCADLE
OBRYSY NALÉZÁM
VĚTRNÁ SVATOZÁŘ
ČEKÁNÍ
KAL

U SEBE

ZVUKY OŽÍVAJÍ
UKRYTÉ VÁŠNĚ PROBOUZEJÍ
S CHVĚNÍM SI POVÍDAJÍ
JARO ZA OKNEM
TĚŽKÝMI ZÁCLONAMI ZAMYKÁM
TLUSTÝMI STĚNAMI SE OBRŇUJI
UVNITŘ UKLÍZÍM
SCHOULIT SE K SOBĚ
DO VLASTNÍCH DLANÍ SE ZABALIT
PAŽEMI SE PŘIKRÝVÁM
TEPLO CÍTÍM
POHYBŮM UTÍKÁM
NĚŽNOST NASÁVÁM
PŘIBLIŽUJI SE
DOVNITŘ
NĚKAM
MOŽNÁ

KLEC

POSTAVIL JSEM SI VĚTRNOU KLEC
ABYCH MOHL MLČET
NESLYŠET VAŠE DOTEKY
A NESTRKAT PŘITOM HLAVU DO PÍSKU
NOSÍM JI VŠUDE
VĚRNOU MILENKU
JAKO ZNAMENÍ NA ČELE
JAKO ULITU V DEŠTI
POZNAMENÁN
OBDAROVÁN
STĚNY MÁ PRŮHLEDNÉ
DO KRUHU SEŘAZENÉ
ZA ZLATKU PŘIVŘU OČI
NA SNĚNÍ ČEKÁM
UPROSTŘED KLECE
VE VAŠEM CIRKUSE
DREZŮRA A KRMENÍ
KLEC DVÍŘKA POSTRÁDÁ
NEDOBYTNÁ
POSTAVIL JSEM SI VĚTRNOU KLEC

PUSTINA

PUSTINA POHLTILA MŮJ ÚKRYT
PRÁZDNOTOU PŘIKOVALA DVEŘE
JAKO BY KONEC NABÍZELA
CESTU POPÍRALA
V SAMOTĚ MNE ZASTIHLA
OPĚT NEMOCNÉHO
NĚMÝMI DOPISY MĚ KRMÍ
SOUCITNÝMI ÚSMĚVY KOJÍ
ABYCH PŘETRHNUL ČEKÁNÍ
MINULOST ŽÍZNÍ VYHNAL
MYSL UŽ PODLÉHÁ
SRDCE SE CHVĚJE V TANCI
BEZRADNÝ NEVNÍMÁM
MODLITBY NEVZPOMÍNÁM
PROSÁKNUT PUSTINOU
ČEKÁM

ZOUFALEC

VELMI ČASTO PŘIJDOU OKAMŽIKY, KDY
ŠTVANECKOU CHŮZÍ STEPUJI DO PEKEL
JSEM OTROKEM VLASTNÍ PUDOVOSTI
SNAŽÍM SE UTÉCI, SCHOVAT PŘED ĎÁBLEM
ALE SLOŽITÝ LABYRINT JE AŽ PŘÍLIŠ PODOBNÝ
KRUHU
NEDOKÁŽI SE VYMANIT Z JEDOVATÝCH
POLIBKŮ HŘÍCHU
JEN PRO VTEŘINU SNĚNÍ JSEM SCHOPEN
OBLÉCI PITEVNÍ KOŠILI
UTÍKÁM SÁM PŘED SEBOU, DĚSÍM SE
VLASTNÍHO HLASU
ŽIVOČIŠNOST MĚ NAKAZILA VOŇAVÝM
KAŠLEM
POMOC, HOĎTE NA MĚ SÍŤ, SCHOVEJTE MĚ
ASPOŇ DO HROBU
SPALTE MI DUŠI, VYVAŘTE SRDCE A TĚLO
TĚLO VYSTAVTE, UKAŽTE BOHU, V CO JSEM SE
PŘETVOŘIL, KAM AŽ SE DOSTALO
KAINOVO DĚDICTVÍ

STATUS QUO

VÍŘENÍ USTALO
DVEŘE OCHRNULY
JAKO PŘED ROKEM
SOBĚ SÁM SPOLEČNICÍ
PROPLOUVÁM ŠEREM

SNAHA

VYČERPÁN DOTYKY
K SLUNCI SE OBRACÍM
NOVÁ LOŽE ČEKÁM
NADĚJI HLTÁM
UVNITŘ SE STMÍVÁ
ŽÁR UŽ NEBODÁ
JEŠTĚ TO ZKUSÍM
OČI ZAVÍRAT
STÍNŮM UTÍKAT
VRÁSKÁM LHÁT
PAPRSKY PŘITAHUJÍ
ZVĚDAVOST OŽIVUJÍ
JAKO PLAMENY VE SNĚHU
JAKO NAHOTA K OBĚDU
ZNOVU ZAKLEPU
BRÁNA SE USMÍVÁ
ZNUDĚNĚ ZÍVÁ
ZA NÍ SVÁ ZÁDA VIDÍM

ČEKÁNÍ

NA ŠPIČCE NOŽE
SVÉ OBYDLÍ HLEDÁM
V OHNIVÉM KRÁTERU
ODPOČÍVÁM
JAKO KULIČKA NA VODOTRYSKU
JAKO DIAMANT V PLAMENECH
MLČET SE UČÍM
TĚLO SVÉ TRÁPÍM
V OBLACÍCH EXIL TVOŘÍM
HLAVU V PÍSKU
NOHY OD BLÁTA
VŠEDNÍ PÍSEŇ ZPÍVÁM
PROSTÁ SLOVA LÍBÁM
HORSKÉ SLUNÍČKO
MOZOLY NA RUKOU
V ČEKÁNÍ ODPOČÍVÁM
NA CESTU SE VYDÁVÁM
PODÉL KRUHU
A DOKOLA

ODHODLÁNÍ

TÓNY BODAJÍ
JÁ V JEJICH ZAJETÍ
TÝRAT SE NECHÁM
K MĚSÍCI VZHLÍŽÍM
NEJSEM TAK SÁM
ČINNOST VYHLEDÁVÁM
V ZAJETÍ LOŽE
HLADU A JICH
MODLÍM SE K ČEKÁNÍ
STOPY JSEM ZAPOMNĚL
JEJICH ODRAZ UVNITŘ
TĚŽKNE A ZRAJE
ZTRATIL JSEM STĚNY
DO HOR SE VYDÁVÁM
BLUDIŠTĚM SEBE
ODHODLÁN

TOUHA

VYSUŠENOU TVÁŘ V ZÁVĚTŘÍ
HLADOVÉ RUCE V TREZORU
POHŘBÍVÁM SPOKOJENOST
SLZAMI ZDOBÍM OBYDLÍ
SÍŤOVANÉ PUNČOŠKY A OHRÁDKA
STROJOPIS A TEPLÉ POHLAZENÍ
USILUJI V ZAPOMNĚNÍ
UHÝBÁM VE SNAŽENÍ
ZBYTEČNÝ PRAMÍNEK
POTŘEBNÁ JIZVIČKA
CESTU ZANEDBÁVÁM
KOSTKY OKLEPÁVÁM
SETRVAČNOSTÍ VZDYCHÁM
V ZÍTŘKU ZHASÍNÁM

ŠTVANEC

LAČNÝMI DOUŠKY, HORKÝMI POLIBKY,
S POHLEDEM DO NEZNÁMA
SLZIČKY NEKAPOU
TRHÁM UVADLÉ POUPĚ
CHCI VŠAK VÍC
CHCI VŠECHNY ZAHRADY SVĚTA
JSEM STROJ CO ZAPOMNĚLI VYPNOUT
BEZNOHÝ UTÍKÁM
SOTVA SE NAPIJI, MÁM ZASE ŽÍZEŇ
NASÁVÁM A NEVÍM VLASTNĚ PROČ
ZBLOUDILÁ MYŠLENKA MĚ PŘIBÍJÍ NA KŘÍŽ
LEŽÍM, ABYCH SEDĚL, SEDÍM, ABYCH STÁL
A STOJÍM, ABYCH ZASE LEŽEL
A TAK JE TO POŘÁD
NEVYDRŽÍM OLIZOVAT LŽÍCI
HLEDÁM ŠPATNÉ SVĚDOMÍ
NEVĚŘÍCÍ SNÍM O BOHU
MILUJI VŮNI UNIKÁNÍ
ACH NEDOPUSŤTE, ABY ZA NÁS JEŠTĚ NĚKDY TRPĚL!