English Deutsch

Výstavy

Robert Halamicek in der Galerie Röver

Robert Halamíček

narozen 11. září 1964 v Novém Jičíně

1984 – 1989 gymnázium ve Valašském Meziříčí

1984 – 1989 Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor užitá geofyzika

květen 1989 odchod do exilu (Německo, Norimberk)

Výstavy

2002 – cena Kulturního fóra Franken

Sponzoři

Fotografie Roberta Halamíčka

Co to je, tohle? Hluboké vody, azurově modré něco, z čeho jsou ráje i propasti? Mořské zálivy nebo modré horizonty, do kterých je třeba se vnořit, které sahají daleko - až do země nikoho? Krystalické abstrakce? Něco, co tu předtím nebylo, nebo alespoň ne takhle viděno, zachyceno jen novým a zvláštním úhlem pohledu? Co to vlastně je, tohle?

Fotograf Robert Halamíček nám zprostředkovává až vizionářské náhledy mikrostruktur, které se nacházejí v přírodě, ale které zároveň působí jako abstrakce, ukrývající se v barevné rozmanitosti světelných reflexí a materiálů. Nikdy ale nelze jejich určení definitivně zjistit. Jakoby to byly pohledy z okna, které nám kromě jiného znovu otvírá onu starou otázku po podstatě prostoru či životním prostředí, ve kterém se nacházíme. Co to je tohle, život? Všechno je možné, jakýkoliv názor či fantastická interpretace, ale nic není jisté. Vše zřejmé se vylučuje, v podstatě nemá šanci.

Není vůbec podstatné, o čem ty fotografie jsou, říká umělec, důležitá je sama existence oněch věcí, jejich podivně krásná struktura, kterou je třeba objevit. Je to fotograficky zachycená poezie všedních věcí, kterou Halamíček formuluje a svým mikroskopickým pohledem vyčleňuje z onoho nepřeberného množství profilů a forem, kterými příroda oplývá. Ať už kůra stromů, zamrzlá louže, či žabinec, na jeho obrazech dosahují nové estetické dimenze.

Halamíčkovy fotografie působí jako detailníči celkové momentky kaleidoskopické věčnosti, zároveň však i jako temné iritace, prozářené krásno a digitální kresby vysoké plasticity.

Barbara Bogen, Bayerischer Rundfunk (z němčiny přeložil Petr Křečan)